Creacció

Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L., és una Agència que dóna suport al desenvolupament del teixit socioeconòmic d'Osona en l'àmbit del coneixement, la investigació i la innovació. La seva missió és ajudar a consolidar les empreses existents i a promoure'n de noves fomentant l'activitat emprenedora i la internacionalització de forma transversal per tal que les empreses de la comarca esdevinguin competitives, sostenibles i orientades a l'economia verda.