Ajuntament de Vic

L’Ajuntament de Vic, com a administració local que té com a funció el govern i l’administració dels interessos dels ciutadans del municipi, a través de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, manté una relació permanent i sistemàtica amb el teixit associatiu vigatà, gestiona l'acollida i recepció de les noves vigatanes i vigatans i la gestió de l’activitat cultural de la ciutat.