L’Ajuntament de Vic, com a administració local que té com a funció el govern i l’administració dels interessos dels ciutadans del municipi, a través de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, manté una relació permanent i sistemàtica amb el teixit associatiu vigatà, gestiona l'acollida i recepció de les noves vigatanes i vigatans i la gestió de l’activitat cultural de la ciutat.

 

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és una universitat nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, de naturalesa pública i de gestió privada i que desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis. La seva missió és ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocació internacional. El Campus Internacional de la UVic-UCC, d’acord amb les línies estratègiques de la institució, ha creat una Unitat de Suport a Projectes Internacionals, amb una línia específica de treball dirigida a l’Àsia.

Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L., és una Agència que dóna suport al desenvolupament del teixit socioeconòmic d'Osona en l'àmbit del coneixement, la investigació i la innovació. La seva missió és ajudar a consolidar les empreses existents i a promoure'n de noves fomentant l'activitat emprenedora i la internacionalització de forma transversal per tal que les empreses de la comarca esdevinguin competitives, sostenibles i orientades a l'economia verda.

L’Associació Nits de Cinema Oriental, promotora del “Festival Nits de Cinema Oriental” que es realitzen a Vic des del 2004, té per objectius: promoure el cinema asiàtic de qualitat en els mercats català, espanyol i europeu; recolzar-ho amb altres vessants de la cultura asiàtica, com la gastronomia i folklore, a tots els públics mitjançant sopars, exhibicions, activitats infantils, actuacions musicals, exposicions, taules rodones, etc; fomentar la cohesió i integració social mitjançant el cinema i la gastronomia; generar oportunitats de promoció econòmica i turística.